ABOUT US

 
 
 
บริษัท วี.ที.เอ็น.อินเตอร์เทรด จำกัด
 
 
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีมากกว่า 100 รายการ ภายใต้ชื่อ "LION SPEED" "LEOMAX" "KURUMA"
 
 
สินค้าทุกชิ้นล้วนมีคุณภาพรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม และราคาเป็นที่น่าพอใจ จึงได้รับความ เชื่อถือจากผู้ใช้ และผู้จัดจำหน่ายตลอดมา จากประสบการ่ณ์อันยาวนานในการผลิตและจัดจำหน่าย ทางบริษัท มิได้หยุดนิ่งโดยได้พยายาม คิดค้นสรรหา พัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยสวยงามมีประโยชน์ ในด้านการใช้งานและตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย

ในด้านกระบวนการผลิตและจัดส่ง

ทางบริษัทฯได้มีระบบ ตรวจสอบการผลิตทุกชิ้น โดยจะเน้นในเรื่องคุณภาพและความ เรียบร้อยของสินค้าเป็นหลักตามมาตรฐานที่ทางบริษัทได้วางไว้ นอกจากนั้นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้มีการพัฒนาออกแบบ มีความสวยงามในแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ยอดขายสินค้า จำหน่ายได้มาก และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้จำจำหน่าย

PROFESSIONAL
(บุคลากรระดับมืออาชีพ)

เป็นเวลากว่า 20 ปีที่เรา สั่งสมประสบการณ์ และ พัฒนาองค์กร เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะบริการอย่างเต็มรูปแบบ บริการจัดส่งสินค้าอย่างมีมาตรฐาน บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีคุณธรรม รับผิดชอบ ใส่ใจ และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีเพื่อจุดมุ่งหมายคือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามาเป็นอันดับแรก

Powered by MakeWebEasy.com